• Hur stor andel av omsättningen står kedjorna för?

    • De kedjeanslutna butikerna står för cirka 85 procent av omsättningen i detaljhandeln
    • Omsättningen i butikskedjorna ökade gradvis tills 2020 men minskade något under 2021 och 2022

    En anledning till att det är viktigt att dela in butikshandeln i kedjedriven respektive fristående handel är att de båda grupperna ser mycket olika ut och spelar olika roller i detaljhandeln. Den kedjedrivna handeln är i allmänhet större och mer framträdande. Faktum är att kedjorna står för cirka 62 procent av butikerna och för ungefär 85 procent av omsättningen i butikshandeln. Under de senaste åren har omsättningstrenden i de kedjeanslutna butikerna varit positiv, då omsättningen blivit stegvis högre än den i de fristående butikerna.