• Hur stora är prisskillnaderna mellan Sverige och Norge?

    • Stora prisskillnader lockar norska konsumenter till svensk gränshandel
    • De största prisskillnaderna mellan Sverige och Norge finns inom dagligvaruhandeln

    Gränshandeln spelar en mycket viktig roll inom den svenska detaljhandeln och kännetecknas främst av prisbaserad shoppingturism, där låga priser utgör en särpräglad dragningskraft för besökaren. Gränshandeln lockar shoppingturister från såväl Danmark som Finland, men det är våra grannar i väst som bidrar till merparten av försäljningen i gränshandeln. De stora prisskillnaderna mellan Sverige och Norge är den främsta orsaken till att norska konsumenter lockas över gränsen. De största prisskillnaderna återfinns inom dagligvaruhandeln, särskilt vad gäller tobak, drycker och vissa typer av livsmedel. Störst prisdifferens bland livsmedelskategorierna, utöver tobak och alkohol, har mejeriprodukter. Dessa är ungefär 35 procent billigare i Sverige än i Norge. I sällanköpsvaruhandeln finns generellt inte lika stora prisskillnader som i dagligvaruhandeln.