• Hur trygga känner sig svenskarna när de handlar på nätet?

    • Hälften av de som handlar online har någon gång känt sig osäkra och otrygga när det gäller betalningen
    • Andra hälften känner sig helt trygga med att betala online

    Att handla på nätet kan skapa oro. Kanske känns hemsidan förvirrande eller betalningsprocessen osäker. Ungefär hälften av e-handelskonsumenterna, totalt 51 procent, har ibland eller ofta känt sig otrygga när de betalar online. Den andra hälften, 49 procent, känner sig helt trygga när de betalar online.

    Det finns viss variation över olika målgrupper i hur trygg man känner sig att betala online, till exempel upplever kvinnor en något större osäkerhet när de e-handlar: 57 procent av kvinnorna uppger att de känner sig otrygga ibland, hos männen är det 45 procent. Unga mellan 18 till 25 år känner också oro till en något högre grad än andra åldersgrupper, av de unga svarade 60 procent att det händer att de känner sig otrygga ibland.