• Hur utvecklas detaljhandelns lönsamhetsnyckeltal?

    • Rörelsemarginalen och vinstmarginalen används för att beskriva lönsamheten
    • Avkastning på totalt och eget kapital relaterar till ett företags återbäring på insatta pengar

    För att studera hur finansiellt välmående detaljhandeln är fungerar rörelse- och vinstmarginal som bra mått. Rörelsemarginalen indikerar hur mycket av branschens totala omsättning som återstår till skatt, räntor och vinst. Vinstmarginalen skiljer sig från rörelsemarginalen i det att det inte enbart är vinsten från kärnverksamheten som inkluderas, utan även de finansiella intäkterna. I detaljhandeln uppgick rörelsemarginalen till 2,3 procent år 2019. Under motsvarande tidsperiod uppgick vinstmarginalen till 2,5 procent. Avkastning på totalt respektive eget kapital är två ytterligare lönsamhetsnyckeltal som kan användas för att beskriva den finansiella situationen i en bransch. Dessa mått relaterar till ett företags återbäring på pengar som satts in i företaget. Avkastning på totalt kapital utgörs av intäkter minus kostnader för den totala tillgången, denna uppgick till 7,1 procent år 2019. Avkastning på eget kapital utgörs av intäkter minus kostnader för den egna tillgången, denna uppgick till 16 procent år 2019.