• Hur utvecklas försäljningen i Sveriges regioner?

    • Försäljningsutvecklingen har generellt varit mycket positiv under de senaste 30 åren
    • Under 2022 stod Värmland för den högsta procentuella ökningen (10,6%), följt av Jämtland (10,5%) och Norrbotten (9%)
    • Under 2022 stod Örebro för den lägsta procentuella ökningen (3%)
    • Under de senaste 30 åren har försäljningen i Halland ökat som mest (228,2%)

    I takt med att Sveriges befolkning har ökat kraftigt under de senaste cirka 30 åren har även försäljningsutvecklingen stigit. Tillväxten har varit särskilt stor i storstadsregionerna. Utöver storstadsregionerna står Hallands län för den mest positiva försäljningsutvecklingen mellan 1992 och 2022. Den stora försäljningsökningen kan främst tillskrivas varuhuset Gekås i Ullared. Handeln i länet har blivit en mycket central del av näringen tack vare varuhusets gynnsamma försäljningsutveckling. Gävleborgs län uppvisar den lägsta försäljningstillväxten under perioden 1992 till 2022.