• Hur utvecklas försäljningen i Sveriges regioner?

    • Försäljningsutvecklingen har generellt varit mycket positiv under de senaste 30 åren
    • I Hallands län har försäljningsutvecklingen varit mest positiv

    I takt med att Sveriges befolkning har ökat kraftigt under de senaste cirka 30 åren har även försäljningsutvecklingen stigit. Tillväxten har varit särskilt stor i storstadsregionerna. Utöver storstadsregionerna står Hallands län för den mest positiva försäljningsutvecklingen mellan 1992 och 2020. Den stora försäljningsökningen kan främst tillskrivas varuhuset Gekås i Ullared. Handeln i länet har blivit en mycket central del av näringen tack vare varuhusets gynnsamma försäljningsutveckling. Gävleborgs län uppvisar den lägsta försäljningstillväxten under perioden.