• Hur utvecklas omsättningen i detaljhandeln i förhållande till antal anställda?

    • Detaljhandeln omsatte drygt 3,2 miljoner kronor per anställd 2021
    • Omsättningen inom detaljhandeln har stegvis ökat, vilket tyder på effektivisering inom branschen

    Under de senaste två decennierna har detaljhandeln haft en generellt stark tillväxt. I takt med att omsättningen inom detaljhandeln har ökat har även antalet anställda stigit. Att omsättningen har ökat mer än antalet anställda innebär att omsättningen per anställd har stigit. En högre omsättning per anställd kan ses som ett mått på en ökad ekonomisk effektivitet/resurseffektivitet i branschen. Denna ökade effektivisering har vuxit stadigt för varje år, men särskilt mycket från 2014 och framåt. Omsättningen per anställd uppgick år 2021 till drygt 3,2 miljoner kronor.