• Hur utvecklas partihandeln i förhållande till BNP?

    • Partihandelns tillväxt följer till stor del BNP men svängningarna är ofta lite kraftigare, med perioder av högre respektive lägre tillväxt än BNP i stort

    Partihandeln har under de senaste 20 åren sett en tillväxt som till stor del har följt BNP-tillväxten. Generellt sett kan vi dock säga att partihandelns tillväxt har varit mer volatil. Det innebär att svängningarna har varit större och att partihandeln i perioder både har sett högre tillväxt och djupare nedgångar än BNP i stort. Att partihandelns utveckling i mångt och mycket korrelerar med BNP är naturligt då företagens produktion i hög utsträckning korrelerar med det ekonomisk läget.