• I vilken utsträckning använder vi digital identifikation?

    • Nästan 9 av 10 som använder internet har använt BankID under de senaste 12 månaderna
    • Ungefär hälften av dessa använder BankID varje dag

    Med hjälp av digital identifikation kan den som handlar online bekräfta sin identitet för att göra säkrare köp online. Det vanligaste är att göra detta genom appen BankID. BankID används också för att på ett säkert sätt logga in på hemsidor, komma åt sin internetbank och andra tjänster som är personliga. De allra flesta över 18 år, nästan 90 procent, som handlar online har använt BankID under de senaste 12 månaderna.

    Fler och fler hemsidor och tjänster kräver BankID  för att öka säkerheten och behålla konsumentintegriteten. Nästan hälften, 47 procent,  av alla över 18 år som handlar online uppger att de använder BankID varje dag, vilket tyder på att det är ett populärt sätt för e-handelsaktörerna att bekräfta konsumentens identitet.