• I vilken utsträckning handlar vi från andra länder?

    • 15 procent av e-handelskonsumenterna uppger att de har handlat från utlandet under den senaste månaden
    • Fler och fler utländska aktörer etablerar sig i Sverige

    Svenskarna handlar i störst utsträckning nationellt, alltså från företag i Sverige. 15 procent uppger att de har handlat från andra länder under den senaste månaden. Sedan 2017 har andelen som har handlat från utländska sajter halverats, vilket till stor del beror på att tullavgifter på varor från Kina har ökat kraftigt under senare år. En annan viktig anledning är att flera utländska aktörer har etablerat sig i Sverige under de senaste åren genom att etablera lagerverksamhet i landet. Det blir alltså svårare och svårare att avgöra från vilket land man handlar i och med att samma företag kan ha noder i flera olika länder.