• Inom vilka områden arbetar de partihandelsanställda?

    • Partihandelns företag hanterar ofta stora volymer av varor, så kallade varupartier
    • Företag som ägnar sig åt partihandel kallas ofta grossister

    I Sverige är sammanlagt cirka 205 000 personer anställda inom partihandeln. Ungefär 28 procent av dessa arbetar med hushållsvaror och ytterligare 15 procent arbetar med livsmedel, tobak och drycker. Detta innebär alltså att en stor del av de som arbetar inom partihandeln arbetar i företag som levererar direkt till detaljhandeln. En annan stor delbransch, sett till antalet anställda, är ”annan specialiserad partihandel”. Här finns exempelvis företag specialiserade på handel med bränslen, byggmaterial och virke samt sanitetsgods såsom toaletter och handfat. Dessa företag ägnar sig i hög utsträckning åt proffshandel och har en stor andel av sina kunder inom byggindustrin.