• När på dagen handlar vi mest online?

    • Svenskarna e-handlar dygnet runt
    • Vi handlar mest på kvällen, runt klockan 21

    En tydlig skillnad mellan fysisk handel och e-handel är öppettiderna. Hemsidorna där vi e-handlar är aktiva dygnet runt varje dag, vilket gör det möjligt att e-handla under dygnets alla timmar. I diagrammet visas e-handelsförsäljningens fördelning över dygnet, jämfört med ett medelvärde på 100.

    Svenskarna tenderar att e-handla mest på kvällarna. Runt klockan 21.00 handlar vi som mest online. Det finns faktiskt ingen tid på dygnet när vi inte e-handlar alls. Till och med på småtimmarna, mellan 02.00 och 05.00, sker försäljning via internet, om än i mycket mindre utsträckning än snittet.