• Under vilka månader omsätter detaljhandeln mest?

    • Detaljhandelns omsättning är relativt jämnt fördelad över året, med vissa säsongsvariationer
    • Detaljhandeln omsätter mest i slutet av året, till stor del till följd av julhandeln
    • Januari och februari är de månader då detaljhandeln omsätter som minst

    Om detaljhandelns försäljning skulle vara jämnt fördelad över årets 12 månader hade månadsandelen uppgått till drygt 8,3 procent. Det finns dock säsongsvariationer, vilket medför att omsättningen är högre under vissa månader än under andra. Konsumenter tenderar att spendera mindre i detaljhandeln under årets första månader, för att därefter konsumera mer under maj och juni innan sommarsemestrarna tar vid. Under november och december når detaljhandeln sina högsta försäljningssiffror. Detta kan förklaras av Black Friday respektive julhandeln, som medför en tydlig omsättningsökning inom detaljhandeln. Omsättningen skiljer sig däremot mellan olika delbranscher. Hemelektronikhandeln är en av de delbranscher vars omsättning ökar allra mest under november, medan kläd- och skohandeln upplever sina högsta försäljningssiffror i december.