• Vad är det som gör att partihandeln växer?

    • Detaljhandeln är med och driver utvecklingen i partihandeln
    • Den del av partihandeln som arbetar med handel av jordbruksråvaror och levande djur samt informations- och kommunikationsutrustning har haft den blygsammaste tillväxten

    Tillväxten inom partihandeln har främst drivits av en stark tillväxt i delbranscherna ”livsmedel, drycker och tobak”, ”hushållsvaror” samt ”handel med övriga maskiner och övrig utrustning”. Tillväxten i de två förstnämnda delbranscherna är en naturlig följd av att vi även har sett en stark tillväxt i detaljhandeln, då dessa delar är starkt sammanlänkade. Tillväxten där beror på flera faktorer, däribland en allmän ekonomisk tillväxt, ökande priser och en växande befolkning. Handel med maskiner och övrig utrustning innefattar exempelvis jord- och skogsbruksmaskiner, butiksinredning och kontorsmöbler.