• Vad är liveshopping och hur populärt är det?

    • Liveshopping innebär att ett företag sänder ut livevideo och att kunder kan handla och ställa frågor i realtid’
    • Endast 3 procent av internetanvändarna över 16 år har både deltagit och köpt något
    • För de flesta är liveshopping fortfarande ett relativt okänt begrepp

    Liveshopping är begreppet för att handla online i realtid under en livesändning där ett företag visar upp och berättar om sina produkter. Liveshopping är ett relativt nytt sätt att e-handla, och är än så länge obekant för många. 41 procent känner inte till fenomenet alls och ytterligare 20 procent har bara hört talas om det. Endast 3 procent av internetanvändarna över 16 år har både använt och köpt något via liveshopping.