• Hur stor andel fick sitt paket levererat till en paketbox?

    • Leveranser till paketbox har ökat med 13 procentenheter i mindre orter, från 2019 till 2022
    • Andelen har varit högre i storstäder men har på några år blivit lägre jämfört med de mindre orterna.

    Paketboxarna erbjuder ett väldigt flexibelt sätt att få paketen levererade. Köandet blir minimalt och boxarna behöver inte förhålla sig till öppettider. Historiskt har marknaden varit instabil bland aktörerna men har på kort sikt expanderat och därmed ökat i popularitet bland folket. Den uppåtgående trenden för paketboxar kommer troligtvis att fortsätta under en längre tid.