• Varför handlar vi online?

    • Bekvämlighet/enkelhet är den främsta anledningen till att vi e-handlar
    • Även utbudet samt lägre priser bidrar till en ökande e-handeln

    Det finns flera anledningar till att vi handlar online, men framför allt är det bekvämligheten som driver konsumenten. 44 procent uppger att den främsta anledningen till att de handlar online är att det är bekvämt och enkelt. Två andra populära anledningar är att konsumenterna upplever att utbudet är större (14 procent) och att de hittar lägre priser online än i butik (10 procent).