• Varför handlar vi online?

    • Bekvämlighet/enkelhet är den främsta anledningen till att vi e-handlar
    • Att undvika folksamlingar är också en populär anledning, inte minst har det varit det under pandemin

    Det finns flera anledningar till att vi handlar online, men framför allt är det bekvämligheten som driver konsumenten. 35 procent uppger att den främsta anledningen till att de handlar online är att det är bekvämt och enkelt. Under pandemin har många handlat online för att undvika folksamlingar, 13 procent ser detta som den främsta anledningen. Två andra populära anledningar är att konsumenterna upplever att utbudet är större (12 procent) och att de hittar lägre priser online än i butik (12 procent).