• Vilka delbranscher omsätter mest i e-handeln?

    • Hemelektronik står för störst andel av e-handelns omsättning
    • En anledning till detta är att hemelektronikhandeln säljer relativt kapitaltunga (dyra) varor

    I fysisk butik är dagligvaror den varukategori som konsumenterna lägger den största delen av sina pengar på. I e-handeln ser det annorlunda ut. Där är istället hemelektronik den omsättningsmässigt största branschen. Detta beror på e-handelsandelen är hög och att varorna är relativt kapitaltunga, det vill säga dyra. Den e-handelsbransch som omsätter näst mest är dagligvaruhandeln, trots att bara 6 procent av försäljningen sker på nätet. Detta beror på att branschen som helhet är så pass stor att dessa få procent ändå motsvarar stora summor. Den omsättningsmässigt tredje största branschen är kläd-och skohandeln.