• Vilka delbranscher omsätter mest i e-handeln?

    • Hemelektronik står för störst andel av e-handelns omsättning
    • En anledning till detta är att hemelektronikhandeln säljer relativt kapitaltunga (dyra) varor

    I fysisk butik är dagligvaror den varukategori som konsumenterna lägger den största delen av sina pengar på. I e-handeln ser det annorlunda ut. Där är istället hemelektronik den omsättningsmässigt största branschen. Detta beror på e-handelsandelen är hög och att varorna är relativt kapitaltunga, det vill säga dyra. Den e-handelsbransch som omsätter näst mest är kläder och skor På tredje plats kommer dagligvaruhandeln trots att bara 6 procent av försäljningen sker på nätet. Detta beror på att branschen som helhet är så pass stor att dessa få procent ändå motsvarar stora summor.