• Vilka veckodagar handlar vi mest online?

    • E-handeln är relativt jämnt fördelad över veckodagarna
    • Vi handlar minst på lördagar
    • Vi handlar mest på söndagar

    Svenskarnas e-handel är förhållandevis jämnt fördelad över veckodagarna. I diagrammet ovan redovisas e-handelsförsäljningens fördelning jämfört med ett medelvärde på 100, och försäljningen håller sig relativt nära detta värde under hela veckan.

    På lördagar e-handlar vi som minst, då ligger index på 84. Helgplanerna är i full gång och många har annat att göra än att handla online. Söndagar är med index 117 den veckodag då vi e-handlar som mest. Många passar på att använda veckans sista dag till att planera och storhandla inför veckan som kommer.