• Källa: E-barometern, årsrapport 2021
  Bas: Har e-handlat under den senaste månaden

  Vilken enhet brukar vi handla med?

  • 6 av 10 använde mobiltelefonen för att genomföra sitt senaste onlineköp
  • Andelen som e-handlar med mobiltelefonen ökade från 39 till 59 procent mellan 2017 och 2021

  Det finns flera sätt att handla på nätet: via dator, surfplatta och mobiltelefon. Vanligast är att handla med hjälp av mobiltelefonen. 2021 uppgav 59 procent att de använt mobilen för att e-handla under den senaste månaden. År 2017 var motsvarande andel 39 procent, allt fler handlar alltså med hjälp av mobiltelefonen.

  2021 uppgav 41 procent av e-handelsföretagen att majoriteten av deras försäljning sker via mobiltelefon, en andel som har ökat från 25 procent år 2017.