shallow focus photo of gray steel muscle rack

Handeln förklarad | Partihandel | Internationell jämförelse

Läs om Sveriges partihandel jämfört med andra länder.

 • Antal partihandelsföretag i Europa?

  LandAntal företag per 1000 invånare
  Slovakien6,9
  Tjeckien6,9
  Slovenien6,2
  Italien6,2
  Estland5,9
  Portugal5,7
  Luxemburg5,4
  Grekland5,2
  Cypern5,1
  Nederländerna4,9
  Spanien4,5
  Lettland4,2
  Malta4,2
  Belgien4,1
  Bulgarien3,9
  Polen3,7
  Litauen3,6
  Kroatien3,6
  Sverige3,5
  Ungern3,0
  Källa: Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for trade.
  LandAntal företag
  Italien362 921
  Spanien215 196
  Frankrike143 538
  Tyskland142 825
  Polen140 621
  Nederländerna86 226
  Tjeckien75 792
  Portugal59 280
  Grekland57 323
  Rumänien49 490
  Belgien41 498
  Slovakien38 797
  Sverige37 101
  Ungern30 229
  Bulgarien27 511
  Österrike23 366
  Serbien20 498
  Norge16 302
  Kroatien14 992
  Danmark14 983
  Källa: Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for trade.

  Antal partihandelsföretag i Europa?

  • Slovakien och Tjeckien har högst andel partihandelsföretag per capita
  • Av de nordiska länderna har Sverige högst andel partihandelsföretag per capita

  När partihandeln i Sverige jämförs med partihandeln i övriga Europa kan vi notera några intressanta saker. Sverige placerar sig på plats 13 över antal partihandelsföretag. I toppen ligger Italien, Spanien och Frankrike. Antalet företag i ett land kan antas bero på flera saker där befolkningsmängden är den enskilt mest avgörande faktorn. Andra faktorer som också spelar stor roll när det kommer till hur företagsstrukturen i ett land ser ut är hur regleringarna för att bedriva företag är utformade. Detta blir ännu tydligare om man istället tittar på antalet företag per 1 000 invånare. Här placerar sig Sverige på plats 19, vilket är en något lägre placering än på listan över det totala antalet företag. De länder som har klivit om Sverige på topplistan är dels några befolkningsmässigt små länder, dels några länder med liberala företags- och skatteregler.  

 • Vad kostar arbetskraften i olika länder?

  LandPersonalkostnader 2020 (mEur)
  Tyskland91 363
  Frankrike56 344
  Spanien34 974
  Italien32 108
  Nederländerna30 215
  Schweiz24 200
  Sverige13 961
  Belgien13 401
  Polen12 617
  Danmark11 563
  Österrike10 837
  Norge6 855
  Tjeckien5 215
  Irland5 195
  Portugal5 185
  Finland4 708
  Grekland4 206
  Rumänien3 671
  Ungern2 819
  Källa: Eurostat
  LandLöner 2020 (mEur)
  Tyskland76 111
  Frankrike40 374
  Spanien27 741
  Italien23 056
  Nederländerna24 709
  Schweiz20 299
  Danmark10 588
  Polen10 605
  Belgien10 334
  Sverige9 581
  Österrike8 336
  Norge5 560
  Irland4 748
  Portugal4 036
  Tjeckien3 700
  Finland3 912
  Rumänien3 564
  Grekland3 377
  Ungern2 422
  Källa: Eurostat

  Vad kostar arbetskraften i olika länder?

  • Tyskland, Frankrike och Spanien toppar listorna över löner och personalkostnader i Europa
  • Sverige placerar sig högre upp på listan över personalkostnader än på listan över löner

  När topplistorna över löner och personalkostnader ställs bredvid varandra blir det tydligt att de höga personalkostnaderna i Sverige inte enbart drivs av höga löner utan även av höga arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Att Sverige ligger före Polen, Belgien och Danmark på listan över personalkostnader men inte på listan över löner innebär helt enkelt att den del av personalkostnaderna som betalas till det offentliga är högre i Sverige än i dessa länder. I Sverige går en stor del av arbetsgivaravgiften till att finansiera det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

 • Hur effektiv är partihandeln i olika länder?

  Hur effektiv är partihandeln i olika länder?

  • Omsättningen per anställd är högst i Schweiz
  • Sverige ligger på 10e plats på listan, tätt följt av Island som är det enda nordiska land som inte når en topp 10-placering

  Ett intressant jämförelsemått är den genomsnittliga omsättningen per anställd i ett land. Måttet är intressant då det kan ge en fingervisning om hur ekonomiskt effektiv partihandeln i ett land är i jämförelse med partihandeln i andra länder. Självklart är det dock så att olika delbranscher är olika stora i olika länder och att vissa delbranscher har sämre möjligheter till digitalisering och automatisering än andra och vice versa. När vi studerar topplistan är det tydligt att det är länder med en hög automatiseringsgrad, höga personalkostnader och en ur ett europeiskt perspektiv hög utbildningsgrad som ligger i topp över omsättning per anställd.

Läs mer om partihandel

Läs fler