woman holding black smartphone near silver macbook

Handeln förklarad | E-handel | Betalning & säkerhet

Läs om onlinebetalningar och hur trygga svenskar känner sig med att handla varor på nätet.

 • Hur trygga känner sig svenskarna när de handlar på nätet?

  Hur trygga känner sig svenskarna när de handlar på nätet?

  • Hälften av de som handlar online har någon gång känt sig osäkra och otrygga när det gäller betalningen
  • Andra hälften känner sig helt trygga med att betala online

  Att handla på nätet kan skapa oro. Kanske känns hemsidan förvirrande eller betalningsprocessen osäker. Ungefär hälften av e-handelskonsumenterna, totalt 51 procent, har ibland eller ofta känt sig otrygga när de betalar online. Den andra hälften, 49 procent, känner sig helt trygga när de betalar online.

  Det finns viss variation över olika målgrupper i hur trygg man känner sig att betala online, till exempel upplever kvinnor en något större osäkerhet när de e-handlar: 57 procent av kvinnorna uppger att de känner sig otrygga ibland, hos männen är det 45 procent. Unga mellan 18 till 25 år känner också oro till en något högre grad än andra åldersgrupper, av de unga svarade 60 procent att det händer att de känner sig otrygga ibland.

 • Hur betalar svenskarna på nätet?

  Hur betalar svenskarna på nätet?

  • De flesta svenskar vill betala sina e-handelsköp med kort

  När svenskarna e-handlar är det vanligast att betala med kort. 76 procent uppger att de har betalat en onlineorder med kort under oktober-december 2022. Faktura kommer på andra plats med 47 procent och därefter kommer swish med 41 procent. Dessa tre betalningsmetoder är de mest använda, följt av direktbetalning. PayPal och Apple Pay används också, men inte i samma utsträckning.

 • I vilken utsträckning använder vi digital identifikation?

  I vilken utsträckning använder vi digital identifikation?

  • Nästan 9 av 10 som använder internet har använt BankID under de senaste 12 månaderna
  • Ungefär hälften av dessa använder BankID varje dag

  Med hjälp av digital identifikation kan den som handlar online bekräfta sin identitet för att göra säkrare köp online. Det vanligaste är att göra detta genom appen BankID. BankID används också för att på ett säkert sätt logga in på hemsidor, komma åt sin internetbank och andra tjänster som är personliga. De allra flesta över 18 år, nästan 90 procent, som handlar online har använt BankID under de senaste 12 månaderna.

  Fler och fler hemsidor och tjänster kräver BankID  för att öka säkerheten och behålla konsumentintegriteten. Nästan hälften, 47 procent,  av alla över 18 år som handlar online uppger att de använder BankID varje dag, vilket tyder på att det är ett populärt sätt för e-handelsaktörerna att bekräfta konsumentens identitet.

Läs mer om e-handel

Läs fler insikter