woman holding black smartphone near silver macbook

Handeln förklarad | E-handel | Framtid & prognoser

Läs om e-handelns prognostiserade utveckling kommande år.

 • Hur mycket kommer svenskarna att e-handla 2030?

  Hur mycket kommer svenskarna att e-handla 2030?

  • E-handeln förväntas vara en ännu större del av detaljhandeln i framtiden
  • Enligt Scenario 2 kommer 39 procent av omsättningen i detaljhandeln att ske via nätet år 2030

  Det är svårt att veta exakt hur stor roll e-handeln kommer att ha i framtidens handel, men trenden pekar tydligt uppåt. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” kommer en allt större del av detaljhandelns försäljning att ske online. År 2030 kan upp emot 39 procent av omsättningen i detaljhandeln komma att ske via nätet. Klicka på de två olika scenarier som Svensk Handel har räknat fram för att få en uppskattning av hur framtidens detaljhandel kan komma att se ut.

  I dessa scenarier tar även utländsk e-handel en större plats, men förväntas inte öka i samma höga takt som den svenska e-handeln. Mellan 4 och 6 procent av detaljhandelns omsättning förväntas komma från utländsk e-handel.

 • Hur kommer e-handeln i världen att se ut 2025?​

  Hur kommer e-handeln i världen att se ut 2025?

  • Andelen e-handel förväntas öka i hela världen​
  • 2025 förväntas nästan en fjärdedel av hela världens detaljhandelsförsäljning ske via nätet

  På den globala skalan förväntas e-handeln ta en större och större del av världens detaljhandel. Det finns en stor variation vad gäller hur snabbt e-handeln utvecklas i olika länder, vilket gör att den prognostiserade utvecklingen håller sig relativt plan jämfört med prognoserna för Europa respektive Sverige. ​

  Prognoserna visar dock ändå en stabil uppgång, och år 2025 förväntas e-handeln stå för mer än 23 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln. Det betyder att nästan en fjärdedel av hela världens detaljhandelsförsäljning kan komma att ske via nätet år 2025.​

Läs mer om e-handel

Läs fler