woman holding black smartphone near silver macbook

Handeln förklarad | E-handel | Nätkonsumenter

Läs om hur mycket och varför svenskar e-handlar. Här hittar du också information om nya fenomen såsom liveshopping.

 • Hur mycket handlar vi via sociala medier?

  Hur mycket handlar vi via sociala medier?

  • Social shopping kallas det när konsumenten handlar direkt genom sociala medier
  • Åldrarna 18-29 år handlar i större utsträckning än andra åldrar

  Att handla direkt genom sociala medier, även kallat  ”social shopping”, är liksom liveshopping ett relativt nytt sätt att e-handla. Det kan exempelvis ske på Instagram, där företag eller influencers lägger upp produkter som konsumenten kan klicka hem direkt i appen.

  Att notera kopplat till detta är att svenskarna använder sociala medier mer och mer för varje år. Till exempel växte andelen som använder sociala medier dagligen från 28 till 63 procent mellan 2010 och 2018, enligt Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och internet 2021”.

 • Varför avbryter vi vissa onlineköp?

  Varför avbryter vi vissa onlineköp?

  • Den vanligaste anledningen till att avbryta ett köp är att priset blev för högt

  Trots att man går in på hemsidan, spana runt, och till och med klickar sig vidare till att betala, händer att man ångrar sig när man handlar online. Om man frågar konsumenten vad som drev hen till att avbryta sitt köp den senaste gånger det hände är det främst det slutgiltiga priset som anges som skäl. 27 procent uppgav att priset inklusive frakt blev för högt och att de därför avbröt köpet.

  17 procent uppgav att de avbröt sitt senaste köp på grund av att betalningsprocessen inte fungerade eller för att det var svårt att registrera sina personuppgifter.

 • Vad är liveshopping och hur populärt är det?

  Vad är liveshopping och hur populärt är det?

  • Liveshopping innebär att ett företag sänder ut livevideo och att kunder kan handla och ställa frågor i realtid’
  • Endast 3 procent av internetanvändarna över 16 år har både deltagit och köpt något
  • För de flesta är liveshopping fortfarande ett relativt okänt begrepp

  Liveshopping är begreppet för att handla online i realtid under en livesändning där ett företag visar upp och berättar om sina produkter. Liveshopping är ett relativt nytt sätt att e-handla, och är än så länge obekant för många. 41 procent känner inte till fenomenet alls och ytterligare 20 procent har bara hört talas om det. Endast 3 procent av internetanvändarna över 16 år har både använt och köpt något via liveshopping.

 • Hur ofta använder vi internet i Sverige?

  Hur ofta använder vi internet i Sverige?

  • 94 procent av svenskarna använder internet varje dag
  • Bland de som är födda på 1960-talet eller senare använder de allra flesta internet varje dag

  Praktiskt taget alla svenskar använder internet, hela 9 av 10 uppger att de använder internet varje dag. Bland de som är födda på 1960-talet eller senare uppger 97 procent att de använder internet varje dag. Med en så hög internetanvändningsgrad finns det alltså goda förutsättningar för att e-handeln ska fortsätta växa.

  Bland de äldsta svenskarna, 20- och 30-talisterna, uppger dock 61 procent att de använder internet sällan eller inte alls. Denna andel minskar drastiskt från generation till generation; 34 procent av 40-talisterna och 15 procent av 50-talisterna uppger att de inte använder internet dagligen.

 • Hur mycket handlar svenskar online?

  Hur mycket handlar svenskar online?

  • 9 av 10 svenskar e-handlar
  • Män och kvinnor handlar i lika hög utsträckning
  • 2020 handlade vi lika mycket online som i butik

  Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” från Internetstiftelsen handlade 9 av 10 svenskar online år 2021, denna trend har fortsatt 2022. Både män och kvinnor handlar i denna höga utsträckning, och nästan alla svenskar mellan 16 och 65 år köper varor eller tjänster på internet. Bland de som är 66 år och uppåt är det mindre vanligt, och från 76 år gör hälften det inte alls. Diagrammet ovan visar tydligt att e-handeln fick sig en ordentlig skjuts under 2020, då vi handlade för ungefär lika mycket online som i fysisk butik. Året efter hade den fysiska butiken tagit ikapp en del igen men inte allt. 2022 hade 44 procent av konsumenterna köpt sin senaste vara online. Att handla online var alltså fortfarande ett populärt alternativ jämfört med innan pandemin, 2019 hade endast 31 procent köpt sin senaste vara online.

 • Vilken enhet brukar vi handla med?

  Källa: E-barometern, årsrapport 2021
  Bas: Har e-handlat under den senaste månaden

  Vilken enhet brukar vi handla med?

  • 6 av 10 använde mobiltelefonen för att genomföra sitt senaste onlineköp
  • Andelen som e-handlar med mobiltelefonen ökade från 39 till 59 procent mellan 2017 och 2021

  Det finns flera sätt att handla på nätet: via dator, surfplatta och mobiltelefon. Vanligast är att handla med hjälp av mobiltelefonen. 2021 uppgav 59 procent att de använt mobilen för att e-handla under den senaste månaden. År 2017 var motsvarande andel 39 procent, allt fler handlar alltså med hjälp av mobiltelefonen.

  2021 uppgav 41 procent av e-handelsföretagen att majoriteten av deras försäljning sker via mobiltelefon, en andel som har ökat från 25 procent år 2017.

 • Varför handlar vi online?

  Varför handlar vi online?

  • Bekvämlighet/enkelhet är den främsta anledningen till att vi e-handlar
  • Även utbudet samt lägre priser bidrar till en ökande e-handeln

  Det finns flera anledningar till att vi handlar online, men framför allt är det bekvämligheten som driver konsumenten. 44 procent uppger att den främsta anledningen till att de handlar online är att det är bekvämt och enkelt. Två andra populära anledningar är att konsumenterna upplever att utbudet är större (14 procent) och att de hittar lägre priser online än i butik (10 procent).

Läs mer om e-handel

Läs fler