woman holding black smartphone near silver macbook

Handeln förklarad | E-handel

Här presenteras fördjupade insikter och detaljerade siffror om e-handeln. E-handel är begreppet för all handel som sker via internet. Dyk djupare i denna del av Sveriges detalj- och partihandeln här.

Läs fler